İLETİŞİM & DANIŞMANLIK

1. Stratejik İletişim Danışmanlığı
Hizmet verdiğimiz kurum, marka veya kişilerin, iş hedeflerine ulaşabilmeleri için yaratıcı ve tutarlı iletişim stratejileri geliştiririz. Hiç şüphesiz, iyi yönetilen iletişim süreçlerinin kurum itibarının oluşmasındaki yeri çok önemlidir.


2. Kurumsal İletişim Danışmanlığı
Bu alandaki ana hedefimiz kurum kimliği oluşturarak, bunu sürekli ve gelişen bir yapıya oturtmak, doğru hedef kitleye mesajlarımızı iletmek, kurum imajına uygun iletişim stratejilerini belirlemek, sektörü takip ederek kurumun sektöründe öncü konuma gelmesini sağlamak, gündem ve lider iletişimi ile marka bilinirliğini artırmaktır.


3. Marka yönetimi
Marka Yönetimi çalışmaları, hedef kitle nezdinde doğru marka algısının oluşturulması, marka bilinirliğinin artırılması ve marka algısının sürdürülebilir kılınması için yapılan tüm iletişim çalışmalarını kapsar.


4. Medya ilişkileri
Marka, kurum ve lider için yapılan tüm iletişim çalışmalarının yazılı, görsel ve dijital basında doğru mesajlarla ele alınmasının sağlanmasıdır.


5. Medya İlişkileri Yönetimi
İletişim olanaklarının büyük bir hızla artması, herhangi bir bilgiye erişmede fırsat eşitliğinin yaratılmış olması, medya kanallarına ve medya araçlarına erişilebilirliğin kolaylaşması, medyayı, müşterilerin dikkate almaları gereken önemli bir paydaş konumuna getirmiştir.

Medya sayesinde kısa sürede kişinin veya bir ürünün tüm toplum tarafından bilinirliği ve prestijini artabilmek, sadece iyi bir Medya İlişkileri Yönetimi ve Stratejik Planlamayla olur.


6. Medya iletişimi
Kurumun iletişim hedefleri doğrultusunda medya planı oluşturmak, kurumun mesajlarını medya organları ile paylaşmak, kurum ve medya arasındaki iletişimi sürekli kılmak, medya mensuplarına yönelik projeler geliştirmek, raporlama ve analiz yapmaktır.


7. Etkinlik yönetimi
Etkinlik yönetimi, hedef kitle ve medya için özellikle düzenlenen ve ilginç açıklamalar, gösteriler ve faaliyetlerden oluştuğu için haber değeri taşıyan organize olaylardır.

Yarışma, sergi, açılış, toplantı vb. etkinlik gibi görünürlük ya da katılım sağlamak için düzenlenen etkinliklerdir.


8. İtibar yönetimi
Kurumun bilinirliğini, tanınırlığını artırmak, potansiyel müşteriler nezdinde algısını yükseltmek ve var olan müşterilerde sadakat duygusu yaratmak için itibar yönetimi çalışmaları gerçekleştirilir. İtibar yönetimi çerçevesinde markanın algısını olumlu yönde destekleyecek projeler geliştirilir, etkinlikler düzenlenir, iletişimi destekleyecek medya çalışmaları planlanır.


9. Lider iletişimi
Lider iletişimi itibar yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır.

Yönetici sıfatında bulunan kişi ve departmanların, örnek olabilecek bir etkinlikte bulunup prezantasyon yapabilecekleri iletişim birimidir.


10. Kriz iletişimi
Kurumun krize açık muhtemel yönleri saptanır, olası riskler belirlenir ve belirlenen hasar karşısında hasarı gidermeye yönelik iletişim stratejileri geliştirilir.

Kriz sırasında durum saptanır, hasar ölçülür.

Hasarı gidermeye yönelik en doğru bilgiler hedef kitlelere stratejik olarak belirlenen en doğru zamanda ulaştırılır.


11. Sponsorluk iletişimi
Sponsorluk stratejisinin oluşturulması ve uygulanması kurumsal itibarın artırılmasında önemli bir araçtır.

Sponsorluk alanları kurumun marka vaadi ile örtüşmeli ve kurumsal sosyal sorumluk stratejisiyle uyumlu olmalıdır.

Markanın farklı etkinlik, organizasyon, basın gezisi, fuar katılımı ve sponsorluk çalışmalarıyla tüketicilerle farklı platformlarda bir araya gelmesi bu yolla sağlanır.


12. Kurumsal sosyal sorumluluk
İnsanlık ve sosyal sorumluluk gereği kurum ve kuruluşların belirli konularda eğilim göstermeleri ve incelikli tavır sergilemeleridir.

Edinilen sorumluluk tüm kurumu kapsar nitelikte olmalı ve kurum lehine planlanmalıdır.


13. Pazarlama iletişimi
Kurumun pazarlama ve satış hedefleri doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli pazarlama iletişimi projeleri tasarlanır.

Marka vaatleri, hedef kitlenin ihtiyaçları doğrultusunda projelerle hayata geçirilir, analiz edilir ve raporlanır.

Pazarlama iletişimi reklam, halkla ilişkiler, tanıtım, promosyon ve etkinlik gibi birçok iletişim aracını içinde barındırır.


14. Sosyal medya danışmanlığı
Başarılı bir sosyal medya stratejisi oluşturmanın ilk adımı doğru sosyal medya profilinin oluşturulmasıdır. Bu da markanın hangi mecralarda nasıl temsil edileceğinin belirlenmesidir. Sosyal Medya uzmanlarımız, markanızın hangi yönleriyle hangi mecralarda nasıl temsil edilirse hedef kitleyle en iyi şekilde buluşacağını belirleyerek bu mecralarda profillerinizin oluşturulmasını sağlar.